BIT-advies Vervangen Capaciteitsmanagementsysteem

Samenvatting BIT-advies

De politie zet terecht in op de vervanging van haar CM-systemen. Het gezamenlijk opgestelde programma van eisen vormt een goed vertrekpunt voor de vervanging. Het project VCM kan echter met de gekozen aanpak haar doelen niet tijdig bereiken. Dat heeft drie oorzaken: de keuzes bij de aanbesteding kunnen een succesvolle verwerving in de weg staan, het project zelf is dusdanig opgezet dat het niet beheersbaar is, en de benodigde organisatieverandering is groter dan VCM denkt. Het advies van het Adviescollege ICT-toetsing luidt dan ook de aanpak van het project te wijzigen op alle drie genoemde punten voor een succesvolle aanbesteding en beheersbare uitvoering.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies Vervangen Capaciteitsmanagementsysteem.