BIT-advies Digitaliseren Schatkistbankieren

Samenvatting BIT-advies

Het project Digitaliseren Schatkistbankieren (DIGI-SKB) beoogt de verouderde applicatie IRC LEDA te vervangen en handmatige processen te automatiseren. De nieuwe applicatie Schatkistbankieren gaat volgens de recente herplanning op 3 oktober 2022 voor het eerst live en de begrote projectkosten zijn 10,7 miljoen euro. 

Het project heeft de potentie om een maatschappelijk relevant, bruikbaar en toekomstbestendig systeem met bijbehorende processen op te leveren. Gecontroleerde ingebruikname is echter ook op de opnieuw geplande go-live­datum niet haalbaar. Dit komt vooral doordat cruciale projectresultaten in het eindstadium van het project nog niet gereed zijn. Ook wordt de impact van gebrek aan kennis en capaciteit op de planning herhaaldelijk onderschat en blijft gebrekkig zicht op afhankelijkheden voor verrassingen zorgen. 

Om meer zekerheid te krijgen over een succesvolle livegang en daaropvolgende beheersituatie stelt het Adviescollege verschillende maatregelen voor. Werk een terugvalscenario uit zodat het oude systeem blijft functioneren totdat het nieuwe systeem aantoonbaar stabiel is. Verbeter op korte termijn het lopende project dooreen realistische kritiek- pad-planning te maken, de migratie- en testaanpak verder te professionaliseren en effectiever samen te werken. Bereid daarnaast het toekomstige onderhoud en beheer goed voor.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies Digitaliseren Schatkistbankieren.