BIT-advies Rationalisatie ICT-landschap CAK

Samenvatting BIT-advies

Het Adviescollege ICT-toetsing heeft op verzoek van de minister van VWS onderzoek uitgevoerd naar het programma Rationalisatie ICT-landschap van het CAK. Het ICT-landschap ondersteunt bij de uitvoering van wettelijke taken op het gebied van zorg en welzijn zoals de Wet langdurige zorg (Wlz) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Het programma Rationalisatie ICT-landschap moet ervoor zorgen dat het CAK eenvoudig, doelmatig en flexibel gebruik kan maken van het ICT-landschap.

Het Adviescollege onderkent de noodzaak van rationalisatie maar concludeert dat het programma dan wel voor complexe uitdagingen komt te staan. Om uiteindelijk voldoende te rationaliseren, is meer inhoud, focus en kostenbewustzijn nodig.

De risico’s betreffen drie hoofdpunten:

  • De overkoepelende inhoudelijke uitwerking voor het programma is te dun.
  • De focus van besturing is onvoldoende gegeven de urgentie van rationalisatie.
  • Het handelen vanuit kostenbewustzijn zien we onvoldoende terug.

Het Adviescollege adviseert de volgende maatregelen om de risico’s terug te dringen:

  1. Verbeter de CAK-brede inhoudelijke basis voor rationalisatie.
  2. Focus besturing meer op resultaat.
  3. Versterk het handelen vanuit kostenbewustzijn.

Ook adviseert het college om beheer en onderhoud van het ICT-landschap te verbeteren (voor zover dit niet door andere initiatieven gebeurt), zodat een verbeterprogramma als dit niet nogmaals nodig is.

Lees de reactie van de minister van VWS op het BIT-advies voor het programma Rationalisatie ICT-landschap CAK.