Advies toekomstbestendigheid van missiekritische communicatiesystemen (NOOVA)

Samenvatting advies

Het Adviescollege ICT-toetsing heeft op verzoek van de Tweede Kamer een advies uitgebracht over de toekomstbestendigheid van missiekritische communicatiesystemen van politie, veiligheidsregio's, ambulancezorg en Defensie, waaronder het huidige systeem C2000.

C2000 wordt gebruikt door meer dan 80.000 medewerkers van politie, brandweer, ambulancediensten, onderdelen van Defensie en door het ministerie aangewezen of aan de hulpdiensten gelieerde organisaties.

Om de missiekritische communicatie toekomstbestendig te maken, heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid een drietal initiatieven genomen:

  • Afronding vernieuwingsprogramma C2000 en verbetering van het bestaande C2000-netwerk
  • Inzetten van Push-To-Talk-toepassingen als terugvaloptie
  • Realisatie van een nieuwe voorziening, NOOVA (Nieuwe OOV Architectuur), als opvolger van C2000.

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat het toekomstbestendig maken van missiekritische communicatie via deze driesporen-aanpak dreigt vast te lopen en dat daarmee de kwaliteit en continuïteit van missiekritische communicatie op termijn onvoldoende is veiliggesteld. Dit komt doordat:

  • Het vernieuwingsprogramma NOOVA geen helder einddoel en pad daarnaartoe heeft.
  • C2000 (mede daardoor) tot na 2030 nodig blijft, terwijl de continuïteit en kwaliteit onder druk staan.
  • De huidige inzet van Push-To-Talk-toepassingen geen communicatie ondersteunt tussen de kolommen van de OOV-sector.

Het Adviescollege adviseert dat de minister van Justitie en Veiligheid, als systeemverantwoordelijke, de missiekritische communicatie voor hulpdiensten veilig stelt door:

  1. NOOVA in zijn huidige vorm te stoppen en eerst een stevig fundament (toekomstvisie, transitiepad en startvoorwaarden) te leggen onder de vernieuwing.
  2. Stevig te investeren in de kwaliteit en continuïteit van C2000.
  3. De kansen die Push-To-Talk-toepassingen bieden te benutten.

Lees de reactie van de minister op het advies toekomstbestendigheid van missiekritische communicatiesystemen (NOOVA).