Drs. H.J.A. (Rikky) van Osch

Drs. H.J.A. (Rikky) van Osch

Functie
Voorzitter

Rikky van Osch heeft ruim 30 jaar ervaring in seniore functies in de ICT in diverse sectoren, o.a. Equens Worldline, de SVB en ONVZ.

Rikky trad in 2020 toe tot de toezichtsraad BIT. Vanuit haar ervaring als CIO heeft Rikky veel ervaring met de implementatie van grote ICT projecten en governance. Zij is zeer betrokken bij het publieke domein en de rol van ICT daarin.

Huidige nevenfuncties:

  • Lid Raad van Commissarissen Wigo4it
  • Extern lid Auditcommissie ABP Pensioenfonds
  • Vicevoorzitter Raad van Commissarissen woningcorporatie Rhenam Wonen