Ministerraad benoemt twee nieuwe leden Adviescollege ICT-toetsing (per 1 januari 2023)

Ministerraad benoemt twee nieuwe leden Adviescollege ICT-toetsing (per 1 januari 2023)

25 november 2022

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Huffelen van Koninkrijksrelaties en Digitalisering ingestemd met de benoeming (per 1 januari 2023) van Nancy van der Voort en Joost Visser als nieuwe leden van het Adviescollege ICT-toetsing. Het adviescollege bestaat in totaal uit  een voorzitter en vier leden.

Van der Voort en Visser vullen het college aan, terwijl twee andere leden per 1 januari 2023 afscheid nemen. Dat zijn huidig voorzitter Hans Verkruijsse en lid Paul Klint. Voor beiden eindigt hun benoemingsperiode van zeven jaar waarin zij fantastisch werk hebben verricht voor het college. Rikky van Osch (huidig lid) neemt per 2023 de voorzittershamer over van Hans Verkruijsse.

Nancy van der Voort, lid
Nancy van der Voort

Nancy van der Voort werkt bij Shell als IT Programma Manager voor het wereldwijd digitaliseren van geologische en dynamische bodemgegevens ter ondersteuning van de energievoorziening en energietransitie. Dit programma richt zich op het toepassen van IT-innovaties op zeer grote datasets en complexe software. En ook het omzetten van data naar industriestandaarden. In haar vorige baan was Van der Voort IT Assurance Manager voor Shell International. Ze is als gecertificeerd Chief Information Security Officer ervaren in het objectief en onafhankelijk uitvoeren van onderzoek van grote programma’s, dataprivacy en IT-beveiliging.

Joost Visser, lid
Joost Visser

Joost Visser is hoogleraar informatica bij het Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS). Daar is hij ook programmamanager van de masteropleiding ICT in Business and the Public Sector en hoofd van het LIACS software lab. Zijn onderwijs en onderzoek richten zich op softwarekwaliteit, management van software-evolutie en methodes en technieken voor ontwikkeling van software met AI-componenten. Tot medio 2019 was Visser werkzaam bij de Software Improvement Group, onder andere als hoofd Research en als technisch directeur.

Rol Adviescollege

Het Adviescollege ICT-toetsing oordeelt over de risico’s en de slaagkans van ICT-projecten binnen de Rijksoverheid en geeft adviezen ter verbetering. Ook toetst het de doeltreffendheid en doelmatigheid van onderhoud en beheer van informatiesystemen. Het adviescollege bestaat uit deskundigen - uit de wetenschappelijke wereld en het bedrijfsleven - die beschikken over bestuurlijke, toezichthoudende en managementervaring met betrekking tot realisatie, inzet en beheersing van ICT-trajecten.