Onderzoeken

De uitkomsten van de onderzoeken van het Adviescollege ICT-toetsing en zijn voorganger, het Bureau ICT-toetsing, zijn openbaar.