Lopende onderzoeken

Op dit moment voert het Adviescollege ICT-toetsing de volgende onderzoeken uit.

Ministerie Onderzoek Omschrijving
Infrastructuur en Waterstaat Modernisering Waarneeminfrastructuur Het toekomstbestendig en kostenefficiënt maken van de operationele meteorologische waarneeminfrastructuur van het KNMI.
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aanbesteding Applicatiediensten Logius Advisering over de door Logius opgestelde strategie voor nadere overeenkomsten.
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Programma STAP-budget Invoering van een individueel leer- en ontwikkelbudget (STAP) voor iedereen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt.
Justitie en Veiligheid

Vervangen Capaciteitsmanagementsysteem

Vervangen capaciteitsmanagementsystemen bij de politie door een standaardapplicatie.
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ontwikkelproces CoronaMelder App Evaluatie van het ontwikkelproces om lessen te trekken voor de ICT-ontwikkeling binnen de Rijksdienst.
Defensie Grensverleggende IT: Blokken Vier realisatie projecten uit de blokkenplanning voor de grootschalige vernieuwing van de IT-infrastructuur.
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Bouwkundig Kansrijk Groningen Implementatie van het DICTU RijksZaak systeem binnen de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) om zodoende de uitvoering van de versterkingsopgave te ondersteunen.
Financiën Digitale Snelweg Douane Het opschalen en robuust maken van de technische infrastructuur, het optimaliseren van de transactiesystemen en de raakvlaksystemen en het uitvoeren van performancetesten.
Infrastructuur en Waterstaat Opvolging Bedrijfsvoering Systeem Vervanging van het huidige bedrijfsvoeringsysteem en vernieuwing bedrijfsvoeringsprocessen
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostigen (pilot-toets onderhoud) Vernieuwing van het applicatielandschap OI/BKP en tegelijk het optimaliseren van de 5 hoofdprocessen:
Voorzieningenplanning, Status Toekennen, Bekostiging, Verantwoorden en Bezwaar en Beroep.