Lopende onderzoeken

Op dit moment voert het Adviescollege ICT-toetsing de volgende onderzoeken uit.

Ministerie Onderzoek Omschrijving
Financiën Transitie Toeslagen Verstrekkingen Systeem (TVS) naar de cloud Het hosting platform van het systeem TVS van de Dienst Toeslagen migreren naar een nieuw hostingplatform op basis van cloud technologie.
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Modernisering AA-systeem Wendbaar en toekomstvast maken van het systeem waarmee de uitvoering van sociale regelingen zoals AOW en AKW door de SVB worden ondersteund.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Instandhouding Transitie

Onderzoek naar de implementatie van nieuwe processen en een systeem voor het instandhouden van de vastgoedportefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf.

Justitie en Veiligheid Beheer en onderhoud Justitiële Informatiedienst (Justid) Onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beheer en onderhoud bij de Justitiële Informatiedienst.
Justitie en Veiligheid Nieuw Openbare Orde en Veiligheid Architectuur (NOOVA) In opdracht van de Tweede Kamer onderzoeken van de toekomstbestendigheid van missiekritische communicatiesystemen van politie, veiligheidsregio's, ambulancezorg en defensie en de risico’s en slaagkans van de vervanging van C2000 die wordt voorzien.

Justitie en Veiligheid

IV vernieuwingstraject bij de IND

Technische vervanging en functionele vernieuwing van het huidige IV-landschap

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostigen (2) Vervolg onderzoek naar de vernieuwing van het applicatielandschap voor de hoofdprocessen: Voorzieningenplanning, Status Toekennen, Bekostiging, Verantwoorden en Bezwaar en Beroep.