Lopende onderzoeken

Op dit moment voert het Adviescollege ICT-toetsing de volgende onderzoeken uit.

Ministerie Onderzoek Omschrijving
Defensie Grensverleggende IT (6) Vernieuwing van de IT-infrastructuur van Defensie.
Infrastructuur en Waterstaat BEST2DO Vervangen en onderhouden van de bedienings- en besturingssystemen voor de Hartelkering en locomobiel van de Maeslantkering.
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Toekomst BRP Ervoor zorgen dat de Basisregistratie Personen (BRP) wordt vernieuwd door het bestaande systeem door te ontwikkelen.
Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rationalisatie ICT-landschap CAK Verbeteren en verlagen complexiteit van het ICT-landschap van het CAK
Justitie en Veiligheid Nationaal Meldkamer Systeem Verwerving en implementatie van een centraal meldkamersysteem voor politie, brandweer, ambulancezorg en Koninklijke Marechaussee.
Infrastructuur en Waterstaat Vrachtwagenheffing Introductie heffing waarmee het vrachtverkeer voor gereden kilometers gaat betalen.
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Logius ICT-infrastructuur Advies uitbrengen over de opbouw en overgang naar een nieuwe ICT-infrastructuur bij Logius.
Infrastructuur en Waterstaat Common Highway Agency Rijkswaterstaat Model (CHARM)

Implementeren van een nieuw ICT-platform voor gebruik in verkeerscentrales (onderzoek op initiatief AcICT).