Lopende onderzoeken

Op dit moment voert het Adviescollege ICT-toetsing de volgende onderzoeken uit.

Ministerie Onderzoek Omschrijving
Infrastructuur en Waterstaat (Inspectie Leefomgeving en Transport) Beheer en Onderhoud van het zaaksysteem Holmes

Het zaaksysteem Holmes is binnen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een belangrijk systeem. Het wordt namelijk gebruikt bij de uitvoering van toezichttaken door de ILT.

Justitie en Veiligheid Vervanging applicatielandschap Wrb De Wet op rechtsbijstand (Wrb) regelt dat mensen die geen rechtsbijstand kunnen betalen een deel van de kosten vergoed kunnen krijgen. De Raad voor rechtsbijstand is opdrachtgever voor het programma om het bestaande systeem voor uitvoering van de wet te vervangen.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CIBG)

Programma Nieuwbouw BIG

Vervanging van het bestaande systeem door een toekomstbestendig informatiesysteem dat zorgverleners en werknemers optimaal ontzorgt bij registratie en herregistratie in het BIG-register.

Financi├źn (Belastingdienst) Modernisering Omzetbelasting Vervangen van ICT-systemen van de omzetbelasting (OB) zodat de continu├»teit voor de langere termijn wordt geborgd en het doorvoeren van nieuwe en veranderde wetgeving weer mogelijk wordt voor de OB-regelingen.