Lopende onderzoeken

Op dit moment voert het Adviescollege ICT-toetsing de volgende onderzoeken uit.

Ministerie Onderzoek Omschrijving
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Bouwkundig Kansrijk Groningen Implementatie van het DICTU RijksZaak systeem binnen de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) om zodoende de uitvoering van de versterkingsopgave te ondersteunen.
Financiën Digitale Snelweg Douane Het opschalen en robuust maken van de technische infrastructuur, het optimaliseren van de transactiesystemen en de raakvlaksystemen en het uitvoeren van performancetesten.
Infrastructuur en Waterstaat Opvolging Bedrijfsvoering Systeem Vervanging van het huidige bedrijfsvoeringsysteem en vernieuwing bedrijfsvoeringsprocessen
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostigen (pilot-toets onderhoud) Vernieuwing van het applicatielandschap OI/BKP en tegelijk het optimaliseren van de 5 hoofdprocessen:
Voorzieningenplanning, Status Toekennen, Bekostiging, Verantwoorden en Bezwaar en Beroep.
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Herontwerp WW Klant Verbeteren dienstverlening aan klanten door herontwerp van bedrijfsprocessen én de inrichting van bijbehorende systemen.
Infrastructuur en Waterstaat IA-Sourcing Standaardisatie van industriële automatisering (IA) voor bruggen, sluizen en tunnels bij Rijkswaterstaat.
Financiën Release IH (pilot-toets onderhoud) Jaarlijkse aanpassingen wegens onderhoud en nieuwe wet- en regelgeving doorvoeren in de systemen van de Inkomensheffing van de Belastingdienst.