Lopende onderzoeken

Op dit moment voert het Adviescollege ICT-toetsing de volgende onderzoeken uit.

Ministerie Onderzoek Omschrijving
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Digitaal stelsel omgevingswet (verzoek Eerste Kamer) Beoordeling haalbaarheid in werking treding per 1-7-2022 voor wat betreft technische werking.
Defensie Programma Roger Implementatie SAP S/4HANA en optimaliseren en standaardiseren processen.
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM)

Het standaardiseren van profielgegevens, vacatures en bijbehorende procesgegevens en het faciliteren van uitwisseling op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau.

Infrastructuur en Waterstaat Tijdelijke Tolheffing (TTH) Het realiseren van een tijdelijk tolsysteem voor de Blankenburgverbinding en ViA15.
Financiƫn Rationalisatie Auto Motorrijtuigenbelasting (MRB) Het vervangen van de systemen 'Motorrijtuigenbelasting onder architectuur' (MOA) en 'Houderschapsbelasting' (HSB) door nieuwbouw.
Justitie en Veiligheid Realisatie JBZ-systemen Ketenvoorzieningen Realiseren centrale voorzieningen en koppelvlakken voor de implementatie van de Europese verordeningen SIS en EES.
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ontwikkelproces CoronaMelder App Evaluatie van het ontwikkelproces om lessen te trekken voor de ICT-ontwikkeling binnen de Rijksdienst.