Werkwijze

Werkwijze onderzoeken

Het Adviescollege ICT-toetsing heeft tot taak om onderzoek uit te voeren en op basis hiervan te adviseren over:

  1. een doeltreffende en doelmatige inrichting en toepassing van een informatiesysteem ter uitvoering van beleid of regelgeving;
  2. de risico’s en slaagkans van een voorgenomen of lopend ICT-project en daarbij een oordeel te geven over de mate van beheersbaarheid;
  3. de doeltreffendheid en doelmatigheid van onderhoud- en beheersactiviteiten van een informatiesysteem.

De wijze van uitvoering van een onderzoek is vastgelegd in een onderzoeksprotocol. Om inzicht te krijgen in de belangrijkste risico’s, wordt een toetskader gebruikt.