Werkwijze

De werkwijze van het Adviescollege ICT-toetsing wordt vastgelegd in een Reglement van Orde.

Toetsproces en toetskader

Ministeries, uitvoerende diensten en zbo’s moeten alle projecten en programma's met een ICT-component van meer dan vijf miljoen euro bij het Adviescollege aanmelden. Op basis van een risico-evaluatie bepaalt het Adviescollege welke projecten daadwerkelijk getoetst gaan worden.

De uitvoering van een toets verloopt via een vast toetsproces, de BIT-toets. Om inzicht te krijgen in de risico’s en slaagkans van projecten, wordt een toetskader gebruikt. Het Adviescollege formuleert bevindingen en aanbevelingen in een BIT-advies.

Naast toetsen van ICT-projecten adviseert het Adviescollege over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het onderhoud en beheer van informatiesystemen. Ook brengt het Adviescollege adviezen uit aan bewindslieden, of aan de Eerste of Tweede Kamer, los van specifieke projecten of informatiesystemen.