Acceptatie, implementatie en overdracht naar de lijn

Voor het slagen van het project is het belangrijk dat er voldoende aandacht is voor de ingebruikname en het beheer van de ICT-oplossing. De relevante organisatie-onderdelen moeten tijdig worden betrokken om de kans op verrassingen te minimaliseren.

Toetsaspecten voor dit risicogebied

 1. Het project voorziet in de implementatie van de ICT-oplossing bij de lijnorganisatie, inclusief de beheerorganisatie.
  Met implementatie wordt bedoeld dat overdracht en ingebruikname, inclusief plan voor functioneel, applicatie- en technisch beheer en onderhoud, en voor organisatorische wijzigingen zijn geregeld.
   
 2. De aanpak voor de implementatie is opgesteld in samenwerking met de lijnorganisatie.
  Geen nadere toelichting opgenomen.
   
 3. Er is duidelijk afgesproken wie de ICT-oplossing in beheer neemt.
  Dit omvat ook afspraken over planning van en voorwaarden waaronder ICT-oplossingen kunnen worden overdragen aan een beheer¬organisatie.
   
 4. De acceptatiecriteria en het acceptatieproces zijn gedefinieerd, en scheppen duidelijkheid over wijze en moment van toetsing van producten.
  Geen nadere toelichting opgenomen.
   
 5. Het project voorziet in een nazorgfase.
  In de eerste periode na ingebruikname van een ICT-oplossingen komen meestal incidenten/uitdagingen naar voren. Er kunnen dan ook nog kleine aanpassingen noodzakelijk zijn om de ICT-oplossing goed te laten landen bij de gebruikers.
   
 6. Dechargevoorwaarden voor afsluiting van het project zijn gedefinieerd.
  Het is voor opdrachtgever en opdrachtnemer duidelijk wanneer het project kan worden beëindigd.

Meer informatie

Deze documenten en links geven meer informatie over dit risicogebied:

Internationale standaarden en methodieken

 • Managing Successful Projects with Prince2 (2017), Axelos, The Stationary Office, United Kingdom

Rijksstandaarden

 • Geen

Interessante publicaties/artikelen