Samenhang werkprocessen en ICT-oplossingen

De ICT-oplossing moet passen bij de gewenste werkprocessen binnen een organisatie of keten. Het is dan ook belangrijk dat de uitwerking van de werkprocessen een integraal onderdeel uitmaakt van, en bij voorkeur leidend is, in de aanpak. Betrokkenheid van eindgebruikers is daarbij een essentiële voorwaarde.

Toetsaspecten voor dit risicogebied

 1. De werkprocessen en de ICT-oplossing sluiten op elkaar aan.
  In de aanpak van het project is expliciet aandacht voor de aansluiting van de werkprocessen en de ICT-oplossing.
   
 2. De werkprocessen en de ICT-oplossing worden in samenhang uitgewerkt en getest.
  Het project houdt bij de uitwerking van de (nieuwe) werkprocessen rekening met de mogelijkheden en beperkingen die de ICT-oplossing biedt en de benodigde organisatieverandering. Indien het project kiest voor een standaard pakketoplossing worden de werkprocessen in principe aangepast aan het standaardpakket. De aanpak om tot deze samenhang te komen, is gedefinieerd.
  Indien de daadwerkelijke invoering van de gewijzigde werkprocessen pas mogelijk is met het nieuwe systeem, dan zijn de nieuwe werkprocessen uitgewerkt en gevalideerd voordat begonnen wordt met selectie of bouw van de ICT-oplossing.
   
 3. De werkprocessen worden uitgewerkt in afstemming met de gebruikersvertegenwoordiging.
  De gebruikersorganisatie is ruimschoots betrokken bij de uitwerking van de (nieuwe) werkprocessen. Indien de ICT-oplossing een belemmerende factor is voor de gewenste aanpassing van de werkprocessen wordt in afstemming met de gebruikersorganisatie naar alternatieven gezocht.

Meer informatie

Deze documenten en links geven meer informatie over dit risicogebied:

Internationale standaarden en methodieken

 • Business Process Model and Notation (BPMN)
 • Raamwerk voor kwaliteitsmanagement (incl procesverbetering): ISO 9001 Quality Management System

Rijksstandaarden

 • Geen

Interessante publicaties/artikelen

 • Business Process Management. P. Koorevaar, P. Noordam, (2010), Management Impact
 • Ontwerpen management control systeem: Levers of Control (LOC), R. Simons (1995)
 • Community Gebruiker Centraal