Naschrift op het 2e BIT-advies Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostigen

Op 16 oktober 2023 is het BIT-advies over het project Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostigen tezamen met de bestuurlijke reactie van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OCW) aan de Tweede Kamer toegestuurd.

Het Adviescollege heeft een naschrift uitgebracht aan de minister van OCW over de voorgenomen heroriëntatie ter opvolging van het advies.

Lees hier de reactie van de minister op het naschrift.