BIT-advies Omgevingsloket (pilot)

Samenvatting advies

Op basis van de uitgevoerde toets concludeert het Bureau ICT-toetsing (BIT) dat er een grote kans is dat het Omgevingsloket in zijn huidige opzet de verwachtingen niet gaat waarmaken. Het project zou daarom niet moeten worden voortgezet zonder belangrijke veranderingen in de omvang (scope) en aansturing van het project.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies Omgevingsloket (pilot).