BIT-advies Operatie BRP (Basisregistratie Personen) (pilot)

Samenvatting advies

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) denkt dat het programma goed afgerond kan worden. Er moet dan wel op een aantal risico's en onzekerheden gelet worden. Daarvoor adviseert het BIT een aantal concrete maatregelen.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies Operatie BRP (Basisregistratie Personen) (pilot).

Lees de nadere reactie van de minister op het BIT-advies Operatie BRP (Basisregistratie Personen) (pilot).

Lees de bijgestelde reactie van de minister op het BIT-advies Operatie BRP (Basisregistratie Personen) (pilot).