BIT-advies Doorontwikkelen Basisregistraties Onderwijs

Samenvatting advies

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) denkt dat de kans groot is dat de projecten van DBRON MBO1 slagen. Het programma zorgt voor concrete resultaten voor de instellingen, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Onderwijsinspectie. Door de manier waarop met fases is gewerkt, is het programma beheersbaar. De sturing binnen DUO en in de keten werkt goed. De gekozen aanpak zorgt bovendien voor een breed draagvlak bij de instellingen. Het BIT ziet wel een risico bij het onderdeel Bekostiging. Dit kan zorgen voor vertraging bij de invoering.

De volgende tranches van het programma zijn gericht zijn op de sectoren VO en PO. Het BIT ziet wel risico’s voor het slagen van deze. Het advies is daarom om de inhoud van het programma en de aanpak voor VO en PO bij te stellen.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies Doorontwikkelen Basisregistraties Onderwijs.