BIT-advies Directe Financiering Kinderopvang

Samenvatting advies

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) vindt het voorgestelde tijdspad voor het in werking brengen van het nieuwe stelsel erg krap. Dat kan tot grote problemen leiden. In de huidige plannen is namelijk geen rekening gehouden met uitloop van het project. Het BIT is niet tegen het werken met een ambitieuze planning. Maar de afbouw bij de Belastingdienst pas mag starten als Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) de dienstverlening volledig heeft overgenomen. Ook moet deze goed werken, zodat de uitloop van het project niet voor problemen zorgt. Verder adviseert het BIT om voor alle onderdelen te kiezen voor technologie waar al mee gewerkt wordt en steviger te sturen op mijlpalen.

Het BIT heeft twijfels bij de stelselwijzing zelf. Er wordt te weinig winst geboekt op de gestelde doelen. Het BIT vraagt zich af waarom er niet is gekozen voor minder risicovolle alternatieven om de doelen te halen. Het advies is deze alternatieven eerst te onderzoeken.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies Directe Financiering Kinderopvang.