BIT-advies project Grensverleggende IT

Samnvatting advies

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) heeft twijfels bij de keuze voor 1 hoofdaannemer. Er worden vraagtekens gezet bij de aanpak van GrIT. Het programmaplan is niet gericht op het oplossen van de huidige IT-problemen op korte termijn. De middelen die nodig zijn (geld en mensen), ontbreken om een grootschalige aanpak te mogelijk te maken.

Maar het BIT is niet zeker genoeg om negatief over de marktaanpak te adviseren. Het advies aan het ministerie van Defensie is om de marktaanpak in de komende maanden verder uit te werken en GrIT op een later moment aan te bieden voor een nieuwe BIT-toets.

Als voorbereiding van de aanbesteding, adviseert het BIT het ministerie om stuurmiddelen te bedenken voor een goede machtsbalans met een leverancier. De vraagstukken die prioriteit hebben, moeten voor de aanbesteding worden uitgewerkt. Het gaat hierbij om aanpak van datacenters en inzicht in het applicatielandschap. Ook is het van belang om meer inzicht te krijgen in de middelen die nodig zijn.

In de tussentijd adviseert het BIT het ministerie van Defensie om te blijven werken aan het oplossen van de huidige IT-problemen. Er moet worden gewerkt aan projecten die zorgen tot vereenvoudiging van het applicatielandschap of tot lagere kosten. Er moet tempo worden gehouden in de geplande samenvoeging van JIVC en OPS.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies project Grensverleggende IT.