BIT-advies project Een Uniforme Betaalomgeving

Samenvatting advies

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) is het ermee eens dat het IT-landschap van Uitkeren klaar voor de toekomst moet worden gemaakt. Oude systemen moeten worden vervangen. Het project 1UBO-AW is daarin een belangrijke eerste stap. Het BIT geeft het advies om alles op alles te zetten om hiervan een succes te maken.

Er is wel zorg of de einddatum van 1 januari 2018 wordt gehaald. Het advies is daarom om maatregelen te nemen om het project minder afhankelijk te maken van het releaseproces. Ook moeten er alternatieven worden ontwikkeld als de einddatum onhaalbaar lijkt.

Het advies van het BIT is om alvast aan het werk te gaan met het vervolg van het rationalisatietraject. Het UWV moet worden gevraagd een concreet voorstel uit te werken voor de aanpak hiervan. De verandercapaciteit moet in kaart worden gebracht. Dan kunnen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het UWV afspraken maken over de aanpak en de verandercapaciteit die nodig is. De Tweede Kamer kan dan worden geïnformeerd over de gevolgen hiervan voor de beleidsagenda.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies project Een Uniforme Betaalomgeving.