BIT-advies Harmonisatie Applicaties en Rijksvastgoed Processen

Samenvatting advies

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) denkt dat het programma Harmonisatie Applicaties en Rijksvastgoedprocessen (HARP) haar doelstelling om de fusiediensten met gelijke processen en dezelfde applicaties te laten werken met de huidige aanpak en uitvoering later dan voorzien gaat bereiken. Stroeve discussies over de gewenste processen zorgen tot op heden voor vertraging.  HARP heeft nog geen uitgewerkt stappenplan op programmaniveau om het beoogde applicatielandschap te bereiken. Ook kan verder uitstel van de verhuizing naar SSC-ICT HARP vertragen. Aanvullend vindt het BIT dat HARP te weinig tijd neemt voor de conversie van SAP naar Oracle EBS.

Het BIT adviseert om bij het gelijktrekken van processen nadrukkelijk te kiezen voor het huidige proces van de fusiedienst die de doelapplicatie nu al gebruikt. Het BIT adviseert daarnaast om een stappenplan op programmaniveau uit te werken om het beoogde applicatielandschap te realiseren. Indien de verhuizing naar SSC-ICT verder vertraagt, adviseert het BIT om HARP uit te stellen tot na de succesvolle inbesteding bij SSC-ICT. Of een alternatieve tijdelijke huisvestingoptie te creëren voor de doelapplicaties die op het kritieke pad liggen. Tenslotte adviseert het BIT om meer tijd te nemen voor de conversie van SAP naar Oracle EBS.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies Harmonisatie Applicaties en Rijksvastgoed Processen.