BIT-advies Implementatie Vernieuwing C2000

Samenvatting advies

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) vindt de vernieuwing van C2000 een risicovol programma. C2000 is essentieel voor de veiligheid in Nederland en dat maakt het extra belangrijk om de risico's te beheersen. Volgens het BIT zijn er risico's op basis van de gekozen aanpak.

De zogenoemde one-step migratie (de omschakeling van het huidige naar het volledige nieuwe systeem in 1 nacht) is nog niet helemaal uitgewerkt. Daarmee is nog niet met voldoende zekerheid vastgesteld dat de one-step migratie de beste optie is voor de omschakeling van het oude naar het nieuwe systeem. Daarnaast kent het IVC-programma nog een aantal leemtes. Die kunnen leiden tot problemen tijdens de migratie, of tot uitstel ervan.

De samenwerking en afstemming tussen het centrale programma, de kolommen en de meldkamers, is onvoldoende. Er is nog te weinig geregeld om de continuïteit van C2000 te kunnen garanderen voor het geval de migratie moet worden uitgesteld tot na 31 december 2017. Als laatste signaleert het BIT dat de beschikbaarheidseisen aan de lage kant zijn voor een veiligheidskritiek systeem. Dit geldt zowel voor het oude als het nieuwe C2000.

Het advies is om de risico’s van het programma te beperken met de volgende maatregelen:

  • Werk het gekozen omschakelscenario zo snel mogelijk in detail uit.
  • Stel op basis daarvan zeker dat er voor de minst risicovolle migratiestrategie wordt gekozen.
  • Zorg voor een volledige end-to-end test van alle samenhangende systemen voordat de migratie start.
  • Zorg ervoor dat de leemtes van IVC worden weggewerkt met behulp van gerichte externe expertise.
  • Neem maatregelen om er voor te zorgen dat het centrale programma en de lokale projecten beter op elkaar aansluiten.
  • Laat IVC anticiperen op een mogelijke vertraging en zorg ervoor dat er eventueel kan worden uitgeweken naar omschakeling na 31 december 2017.
  • Zorg er ten slotte voor dat op termijn de beschikbaarheid van C2000 wordt verhoogd.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies Implementatie Vernieuwing C2000.