BIT-advies Lerarenregister en Registervoorportaal

Samenvatting advies

Bureau ICT-toetsing (BIT) vindt het realiseren van een lerarenregister en registervoorportaal qua IT geen ingewikkelde klus, maar het BIT ziet toch enkele bezwaren die roet in het eten kunnen gooien. Door tijdsdruk is het bouwproces al gestart, terwijl op belangrijke onderdelen nog onduidelijkheid bestaat over vastlegging van gegevens en de werking van functionaliteit. Daarnaast krijgen scholen nog weinig ondersteuning bij de verandering die zij moeten doorvoeren. Tot slot merkt het BIT op dat een aantal vastgelegde keuzes in het wetsvoorstel nadelig uitpakken voor de betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van beide registers.

Het BIT adviseert om zo spoedig mogelijk duidelijkheid te scheppen over de functionaliteit en de gegevens die in de registers worden vastgelegd. Ondersteun daarnaast scholen bij de implementatie en omgang met de registers, zodat het lerarenregister echt ‘gaat werken’. Tot slot adviseert het BIT om een aantal gemaakte keuzes te heroverwegen, zodat de betrouwbaarheid en de gebruikersvriendelijkheid van de registers kunnen worden verhoogd.

Lees de reactie van de staatssecretaris op het BIT-advies Lerarenregister en Registervoorportaal.