BIT-advies Blik op NVWA 2017 (vervolgtoets)

Samenvatting advies

Zonder een succesvol programma BLIK kan NVWA de doelen van het veranderprogramma NVWA 2020 en de opgelegde taakstelling niet realiseren. BLIK ‘moet’ dus slagen. Het BIT vindt dat het project daarvoor een te hoog risicoprofiel heeft en acht de planning van de NVWA, om eind 2019 alle 23 inspectie-domeinen over te hebben gezet naar het nieuwe systeem, niet realistisch.

Het BIT heeft grote twijfels bij de door BLIK gekozen aanpak en zou hebben gekozen voor een aanpak gebaseerd op kleinere, beter beheersbare stappen om het bestaande landschap te vervangen. De NVWA heeft te kennen gegeven onder geen beding te willen stoppen met BLIK en evidente, eenvoudige alternatieven lijken ook niet voorhanden. Daarom adviseert het BIT om het deelproject voor Horeca en Tabak wel eerst af te maken, en de periode tot september te gebruiken om beter zicht te krijgen op de periode daarna. In september moet dan een go/no-go besluit worden genomen. In het advies wordt een aantal criteria genoemd voor dit besluit.

Het BIT gaat ervan uit dat ook in het beste geval rekening moet worden gehouden met een forse uitloop en adviseert daarom om voorlopig niet te bezuinigen op het onderhoud van de bestaande systemen.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies Blik op NVWA 2017 (vervolgtoets).