BIT-advies IT Informatie Gestuurd Optreden KMar

Samenvatting advies

Het Bureau ICT-toetsing vindt dat de KMar te weinig gericht en concreet te werk gaat met IT IGO. De KMar gaat te veel uit van innovatieve technische oplossingen waarbij de winst voor de organisatie uit het oog verloren wordt. Er ontbreekt vooralsnog voldoende inzicht in de stand van zaken en kosten van de lopende projecten waardoor het onzeker is of aan behoeften van de KMar is voldaan wanneer het IT IGO-budget is uitgeput. Ook wordt de slagvaardigheid van IT IGO belemmerd door de inrichting van de programmaorganisatie en de inkoopfunctie.

Het BIT adviseert om meer gebruik te maken van wat al bestaat en meer te focussen op de doorontwikkeling van bestaande voorzieningen.Dit geldt vooral op vier terreinen waar bijsturing urgent is: de projecten Mobiele Applicaties KMar (MAK1) en Tactische en Operationeel Bevelvoeringssysteem (TOBS), en de aanpak voor de ontwikkelsporen OPSCENT en VAM.

Vergroot het inzicht in de stand van zaken en kosten van de IT IGO projecten. Start alleen nieuwe projecten indien er een duidelijk projectresultaat is gedefinieerd en er zeker voldoende personele capaciteit en geld is.

Zorg dat het programma zich blijft beperken tot een overzichtelijk aantal lopende projecten.

Vergroot, tenslotte, de slagvaardigheid van het programma IT IGO door diverse maatregelen in de sturing.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies IT Informatie Gestuurd Optreden KMar.