BIT-advies programma DWR Next

Samenvatting advies

Bureau ICT-toetsing (BIT) verwacht dat DWR Next gaat slagen, maar de kans op uitloop in de tijd is groot. De door SSC-ICT gekozen ‘werkende weg’ aanpak kan flexibiliteit geven om in te spelen op tegenvallers en voortschrijdend inzicht, maar verlaagt op dit moment onnodig de voorspelbaarheid van de oplevermomenten. Het BIT denkt dat SSC-ICT planmatiger kan en moet werken.

Het BIT adviseert om de planning door SSC-ICT helder en compleet te laten maken, zodat duidelijk is wat er precies wanneer wordt opgeleverd, en wat daarvoor nodig is van wie. Ook de rol van de departementen moet in de planning duidelijker wor-den. Het BIT adviseert een terugvalscenario uit te werken voor I&M, omdat het BIT denkt dat SSC-ICT dat nodig zal hebben.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies programma DWR Next.