BIT-advies programma's Operatie BRP en In Beheer Name BRP

Samenvatting advies

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) denkt dat de invoering van het BRP-systeem minstens anderhalf jaar langer gaat duren dan de recent door het programma afgegeven nieuwe einddatum van november 2021, welke datum al 15 maanden later is dan de laatst door het programma afgegeven planning. Wij verwachten dat invoering dus op zijn vroegst medio 2023 is afgerond. De nog te maken kosten zijn volgens ons nog minstens € 225 mln. Echter, wij zien ook nog steeds significante risico’s, die ertoe kunnen leiden dat invoering nog langer gaat duren en meer gaat kosten.

Als wij dat afzetten tegen de verwachte voordelen van de invoering van het BRP-systeem, dan vragen wij ons af of het allemaal de moeite waard is. Het BIT raadt aan in overweging te nemen om de programma’s oBRP en IBN BRP te stoppen. Wij adviseren om nu een periode van bezinning in te lassen en daarna een geheel nieuw plan te ontwikkelen. Wij adviseren eerst in kaart te brengen wat de huidige behoeften zijn van gemeenten en afnemers, en vervolgens deze behoeften te realiseren door de bestaande systemen in kleinere en beter beheersbare stappen door te ontwikkelen en waar nodig te vervangen.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies programma's Operatie BRP en In Beheer Name BRP.