BIT-advies Informatievoorziening van Morgen

Samenvatting advies

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) is erg bezorgd over een goede afloop van dit project. Deze zorg komt voort uit drie dingen. Ten eerste mist in de aanpak van het project IV van Morgen (IVvM) een uitwerking van ‘as is’ en er ontbreekt daardoor een duidelijk gedefinieerd eindpunt, wat tot grote uitloop en kosten kan leiden. Ten tweede is DICTU gestart met het inrichten van de basisvoorziening voor IGZ, maar afspraken over kosten en de taakverdeling zijn onduidelijk. Als laatste zijn er nog nauwelijks plannen voor het vervolg na medio 2018 en voor zover het BIT kon nagaan is hiervoor nog geen geld gereserveerd.

Het BIT adviseert dan ook de ‘as is’ aanpak beter uit te werken, afspraken te maken met DICTU en het vervolg inzichtelijk te maken. Ook adviseert het BIT de uitvoering intensief te bewaken.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies Informatievoorziening van Morgen.