BIT-advies Wet tegemoetkomingen loondomein

Samenvatting advies

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) maakt zich zorgen of voldoende tijd resteert om alle onderdelen van de Wtl zorgvuldig te kunnen invoeren. Het BIT vreest dat een aantal belangrijke systemen niet op tijd af zal zijn en dat UWV en de Belastingdienst zullen moeten terugvallen op tijdelijke en handmatige processen. Ook zal het niet meer lukken om tijdig de juiste gegevens te verzamelen voor de beleids- en verantwoordingsinformatie die nodig is om het effect van de Wtl te kunnen evalueren.

Daarom geeft het BIT in overweging om de invoering van het LKV met een jaar uit te stellen. Zo wordt capaciteit vrij gemaakt om de tegemoetkomingen achtereenvolgens zorgvuldig in te voeren en het verzamelen van beleids- en verantwoordingsinfor-matie goed voor te bereiden. Ook wordt ruimte gecreƫerd om elementen van de Wtl te herzien die in de ogen van het BIT de invoering van het LKV moeilijker maken dan nodig.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies Wet tegemoetkomingen loondomein.