BIT-advies Eén uniforme betaalomgeving - WW-deel

Samenvatting advies

Het project 1UBO-WW is een volgende logische stap in de door UWV gekozen aanpak van de vernieuwing van het IT-landschap van de divisie Uitkeren. Het Bureau ICT-Toetsing (BIT) ziet op dit moment voor geen grote risico’s die de slaagkans van 1UBO-WW bedreigen. Wel ziet het BIT een aantal beperkte risico’s die tot vertraging en extra kosten van dit project kunnen leiden.

Uitgaande van de huidige plannen van UWV, is het noodzakelijk dat de bestaande systemen nog zeker 8 jaar mee kunnen. Het BIT vindt het daarom van belang te melden dat de continuïteit van de betrokken systemen nog niet voldoende is zeker gesteld.

Het BIT adviseert aanvullende maatregelen te nemen voor zowel uitvoering van 1UBO-WW, als voor de continuïteit van de betrokken systemen.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies Eén uniforme betaalomgeving - WW-deel.