BIT-advies Grensverleggende IT (vervolgtoets)

Samenvatting advies

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) begrijpt dat Defensie moet investeren in IT-infrastructuur en daarvoor hulp zoekt bij een leverancier. Het BIT vreest echter dat de huidige aanpak van het programma GrIT tot gevolg zal hebben dat Defensie grote investeringen doet zonder dat daar binnen enkele jaren belangrijke baten of verbeteringen tegenover staan. Daarnaast vindt het BIT dat Defensie zichzelf wel heel afhankelijk maakt van één leverancier en op termijn weinig mogelijkheden heeft om zeker te stellen dat deze leverancier presteert.

Het BIT denkt dat Defensie de tactiek van haar aanpak fundamenteel zou moeten wijzigen om op een meer beheersbare manier, en in kleinere stappen, tot resultaat te komen. Het BIT adviseert Defensie te starten met onderdelen waar concrete IT-problemen zijn of krijgsmachtsprioriteiten liggen. Geef pas opdracht voor nieuwe delen nadat bestaande IT-voorzieningen succesvol zijn gemigreerd, werken, en bestaande voorzieningen zijn afgebouwd. Zorg dat de bouw van het nieuwe datacenter snel begint maar creëer in het contract (en in het datacenter) tenminste een optie die het voor Defensie mogelijk maakt om ook andere leveranciers – anders dan de hoofdleverancier of zijn subleveranciers - te introduceren. Zorg dat de leverancier niet sneller levert dan de interne IT-dienstverlener van Defensie, Joint IV Commando (JIVC), aan kan.

Lees de reactie van de staatssecretaris op het BIT-advies Grensverleggende IT (vervolgtoets).