BIT-advies Landelijk Meetnet Water 2

Samenvatting advies

Het programma Landelijk Meetnet Water 2 (LMW2) wil de gehele LMW-keten tegelijkertijd vernieuwen op basis van verschillende doelstellingen, en onzekerheden werkende weg oplossen. Het BIT vindt dat het programma hierdoor onnodig groot wordt en daarmee onnodige risico’s loopt bij het oplossen van het grote continuïteitsrisico in het centrale systeem. Daarnaast denkt het BIT dat LMW2 onderdelen in de LMW-keten gaat vervangen die nog goed functioneren zonder dat het rendement van deze investeringen duidelijk is.

Het BIT adviseert dat LMW2 eerst het continuïteitsrisico in het centrale systeem oplost. Splits hiervoor het programma in losse onafhankelijke projecten en geef prioriteit aan het project dat het nieuwe centrale systeem realiseert. Door dit nieuwe centrale systeem geschikt te maken voor zowel oude als nieuwe meetpunten wordt dit project zo onafhankelijk mogelijk gemaakt andere aanpassingen in de LMW-keten. Werk vervolgens in separate projecten aan de vernieuwing van Lokale verwerkingseenheden, sensoren en meetlocaties. Investeer in deze separate projecten op basis van de uitkomsten van afzonderlijke zakelijke rechtvaardigingen.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies Landelijk Meetnet Water 2.