BIT-advies iTEC-based Centre Automation System

Samenvatting advies

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) denkt dat Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) rekening moet houden met een vertraging van twee jaar. De belangrijkste oorzaak voor de vertraging is volgens ons de hoge complexiteit van het te ontwikkelen systeem en de kwaliteit van de ontwikkeling bij leverancier Indra. Als LVNL niet meer grip op de voortgang en kwaliteit van de ontwikkeling bij Indra krijgt, denkt BIT dat deze vertraging nog verder kan oplopen. Deze vertraging geeft LVNL wel extra tijd voor het realiseren van de voor iCAS noodzakelijke interne LVNL-projecten.

Het BIT adviseert LVNL ervoor te zorgen dat de vertraging niet verder toeneemt. Daartoe is het voor LVNL nodig om meer feitelijk inzicht te krijgen in de kwaliteit en voortgang van de ontwikkeling bij Indra, zodat LVNL tijdig kan bijsturen om verdere vertraging te voorkomen. Deze bijsturing is in de ogen van het BIT nu al urgent.

Tenslotte adviseert het BIT dat LVNL het ontwikkel- en beheerteam van het huidige Amsterdam Advanced Air traffic control (AAA) systeem de komende jaren niet afbouwt, zodat het AAA-systeem nog langere tijd kan worden onderhouden en de eerste luchtruimwijzigingen in het AAA-systeem verwerkt kunnen worden.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies iTEC-based Centre Automation System.