BIT-advies Programmaportfolio Werkplekdiensten

Samenvatting advies

Het BIT denkt dat het project bij voortzetting van de huidige aanpak nog een aantal tegenvallers zal moeten incasseren: de uitrol zal niet op 1 januari 2019 gereed zijn, het budget zal onvoldoende blijken en de gebruikers zullen zich onvoldoende bewust zijn van de beperkingen in de nieuwe werkplek.

Om de tegenvallers zo klein mogelijk te maken, adviseert het BIT om de grootschalige uitrol beter voor te bereiden: Zorg voor betere voortgangsinformatie en gebruik die ook. Maak eerst de werkplek af voordat met de uitrol wordt aangevangen en stel DICTU in staat om continuïteit zeker te stellen. Vervroeg de testinspanningen van dienstspecifieke onderdelen en maak de implementatieplannen robuuster. Wees naar gebruikers duidelijk over wat ze wel en niet kunnen verwachten.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies Programmaportfolio Werkplekdiensten.