BIT-advies Transitie Werk.nl

Samenvatting advies

Het project TWNL heeft een reële kans om uit te gaan lopen. Belangrijkste oorzaak hiervoor is dat de beoogde oplossing op belangrijke onderdelen nog niet goed is uitgedacht en beproefd. Ook kent de werkwijze van het project een stapeling van nieuwe elementen, die het risico op uitloop vergroten.

Zorg voor duidelijkheid in het project. Het BIT adviseert daarom om na de eerste release een gedegen evaluatie uit te voeren van de gekozen oplossing en werkwijze. Zo kunnen projectrisico’s op de kortst mogelijke termijn worden verkleind. Daarnaast adviseert het BIT om nu al maatregelen te nemen om de gevolgen van eventuele uitloop te beperken.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies Transitie Werk.nl.