BIT-advies Vernieuwing Justitieel Documentatie Systeem

Samenvatting advies

Het BIT ziet op dit moment geen reden voor een vernieuwing van JDS. De aangevoerde problemen met continuïteit, aanpasbaarheid en hoge beheerkosten ziet het BIT niet of nauwelijks, en voor zover ze al bestaan ziet het BIT niet hoe de vervanging hier verbetering in brengt. Bovendien is de gekozen aanpak erg risicovol.

Het BIT adviseert het project Vernieuwing JDS te beëindigen, en in plaats daarvan het huidige JDS te verbeteren.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies Vernieuwing Justitieel Documentatie Systeem.