BIT-advies DigiInhuur

Samenvatting advies

Het project DigiInhuur is in gevaar. Het is onduidelijk of en wanneer de leverancier alle gestelde eisen kan realiseren waaraan DigiInhuur moet voldoen. En zelfs als dit lukt, denkt het Bureau ICT-toetsing (BIT) dat de kans klein is dat DigiInhuur volgens plan eind 2019 is geĆÆmplementeerd. Belangrijkste redenen hiervoor zijn het gebrek aan duidelijke afspraken over projectkosten, beheer en rollen, en het ontbreken van een duidelijke aanpak voor de invoering van DigiInhuur.

Het BIT adviseert om op korte termijn te beslissen over de voortzetting van het project om te voorkomen dat u onnodig geld uitgeeft. Hiervoor is het nodig om ondubbelzinnig vast te stellen of de leverancier alle noodzakelijke functionaliteit kan realiseren. Wanneer dit niet lukt, adviseert het BIT om het project te beƫindigen. Parallel hieraan adviseert het BIT om op korte termijn duidelijke en realistische afspraken te maken over projectkosten, beheer en rollen en de aanpak voor invoering uit te werken.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies DigiInhuur.