BIT-advies Bediening op Afstand, sluizen en bruggen in Friesland

Samenvatting advies

De IT-componenten en de door RWS ontwikkelde standaard bouwsteen voor bruggen en sluizen blijken onvoldoende uitontwikkeld te zijn om door het project eenvoudig te kunnen worden ingezet. Het project heeft daarom te maken met uitloop. Toen het project vervolgens noodgedwongen zelf oplossingen moest bedenken is gekozen voor een te weinig gestructureerde ontwikkelaanpak. Daardoor is er in de beheerfase een grotere kans op operationele fouten, die tot veiligheidsrisico’s kunnen leiden. Bijkomend nadeel is dat RWS geen zinnige lessen leert over de meerwaarde van het werken met bouwstenen.

Het BIT adviseert het project om uitloop verder zoveel mogelijk te beperken door prioriteit te geven aan het uitwerken van de eisen en het afronden van de testaanpak. Ook adviseert het BIT om beheerafspraken te maken over de nu ingezette IT-componenten. Ten slotte adviseert het BIT om wanneer RWS verder gaat met de ontwikkeling van standaard bouwstenen, daarvoor een programma in te richten en dit tijdig aan te bieden voor toetsing.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies Bediening op Afstand, sluizen en bruggen in Friesland.