BIT-advies Maritiem Operatiecentrum Kustwacht

Samenvatting advies

Het BIT heeft ernstige bezwaren tegen de aanpak van de applicatievernieuwing van de Kustwacht. Het BIT vindt het onverstandig en risicovol om te beginnen met de realisatie van één maatwerk gebruikersinterface voor vijf nog aan te schaffen applicaties en die in één grote stap tegelijk in te voeren. Bovendien krijgen andere urgentere knelpunten en verbetermogelijkheden zo minder prioriteit. Verder ziet het BIT onvoldoende mogelijkheden voor financiële sturing.

Het BIT adviseert om geen overkoepelende maatwerk gebruikersinterface te introduceren, maar uit te gaan van de mogelijkheden van de applicaties. Start met de vervanging van één applicatie en lever in jaarlijkse stappen zichtbare resultaten op. Zorg ervoor dat de financiële realisatie goed gevolgd kan worden door een heldere opdeling van het budget te maken.

Lees de reactie van de staatssecretaris op het BIT-advies Maritiem Operatiecentrum Kustwacht.