BIT-advies programma Inleenadministratie en Quotumheffing

Samenvatting advies

Het programma IQ kan ruim binnen het geschatte budget van 24 miljoen euro nieuwe processen en systemen realiseren zodat over het jaar 2019 in 2020 heffingen kunnen worden opgelegd aan overheidswerkgevers – met enige extra inspanning zelfs over 2018. Er zitten echter wel bezwaren aan het programma. Ten eerste zijn de kosten ervoor onnodig hoog. Ten tweede maakt de inleenadministratie het werkgevers niet makkelijk hun rol uit te voeren. Ten derde is het onzeker of de inleenadministratie op tijd voldoende beveiligd is, terwijl het gaat om privacygevoelige gegevens.

Het BIT adviseert het programma IQ slagvaardiger te maken door met minder mensen en minder overbodige documentatie te werken. Maak de inleen-administratie gebruiksvriendelijker en zorg dat deze actuele informatie aan werkgevers kan leveren. Als laatste adviseert het BIT de beveiligingsproblemen op te lossen.

Lees de reactie van de staatssecretaris op het BIT-advies programma Inleenadministratie en Quotumheffing.