BIT-advies programma Vernieuwd Praeventis

Samenvatting advies

Vervanging van Praeventis is volgens BIT niet nodig. Bovendien acht het BIT slaagkans van PVP in zijn huidige opzet gering.

Het BIT adviseert het RIVM te focussen op het verbeteren van het huidige systeem. Het RIVM kan op korte termijn een marktpartij contracteren die het onderhoud en het beheer van het huidige Praeventis op zich neemt.

Het BIT adviseert RIVM pas na te denken over vervanging van Praeventis wanneer daar concreet aanleiding voor is, bijvoorbeeld bij vergaande inhoudelijke veranderingen binnen preventieprogramma’s. Zo heeft het RIVM de tijd om intern diepgaandere kennis op te bouwen van de gewenste functionaliteit van de IT-systemen voor preventieprogramma’s en van alternatieve softwareoplossingen hiervoor.

Lees de reactie van de staatssecretaris op het BIT-advies programma Vernieuwd Praeventis.