BIT-advies programma Procesvernieuwing, Informatie & ICT

Samenvatting advies

Het BIT adviseert de minister van LNV te stoppen met het ontwikkelen van Inspect. Het BIT denkt dat het programma PI&I tientallen miljoenen meer gaat kosten dan € 95 miljoen en dat het veel langer gaat duren dan eind 2021 om het af te ronden. Daarbij ziet het BIT dat de NVWA met Inspect een oplossing ontwikkelt die zo complex is dat het beheer en onderhoud ervan tot hoge kosten gaan leiden. Bovendien sluit de ontwikkelde oplossing niet voldoende aan bij de gebruikerswensen en is het programma PI&I na vier jaar nog niet in control. 

Het BIT adviseert om een periode van bezinning in te lassen en een toekomstige vernieuwing slechts in kleine, beheersbare stappen uit te voeren.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies programma Procesvernieuwing, Informatie & ICT.