BIT-advies Centralised Base Luchtverkeersleiding Nederland

Samenvatting advies

Met een aanbesteding in maart 2019 en invoering in 2021 heeft CBLN een ambitieuze planning. Die ambitieuze planning leidt nu op onderdelen tot risico’s. Zo ontbreken een aantal voor de aanbesteding noodzakelijke eisen. Ook is er vooralsnog onvoldoende aandacht voor een aantal belangrijke onderdelen in de projectuitvoering. Het BIT adviseert LVNL om voorafgaand aan de aanbesteding de gestelde eisen aan het systeem volledig te maken. Verder adviseert het BIT om na de keuze voor de leverancier de aanpak op onderdelen aan te scherpen.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies Centralised Base Luchtverkeersleiding Nederland.