BIT-advies TransVIR2RVO.nl

Samenvatting advies

Het gaat het programma TransVIR2RVO niet lukken om de benodigde verbeteringen in de systemen en processen van VIR door te voeren. Er is een aantal verstrekkende technische keuzes gemaakt waarvan de meerwaarde onduidelijk is. Het programma gaat overhaast te werk; hierdoor halen resultaten zelden de eindstreep. Er is daarnaast onvoldoende grip op de ontwikkeling van de programmakosten.

Het BIT adviseert daarom om het programma te herijken, door de ambities terug te brengen tot het oplossen van de belangrijkste knelpunten, waarbij de haalbaarheid buiten kijf moet staan. Tref daarom maatregelen om sneller resultaten te kunnen implementeren en zorg voor een samenhangende inhoudelijke en financiƫle sturing. Rond de projecten Onderstroom en Fleet2 af en heroverweeg de andere drie projecten die nu lopen: Contingenten, Quotum Management en Workflow Management.

Lees de reactie van de minister op het advies.