BIT-advies Opvolging Bedrijfsvoering Systeem

Samenvatting BIT-advies

IenW wil de komende jaren haar SAP-landschap, inclusief de bedrijfsvoerings-processen en het beheer, technisch en functioneel vernieuwen. De basis onder de grootschalige vernieuwing ontbreekt vooralsnog. Het Adviescollege ziet de noodzaak niet in om alvast met de technische vernieuwing te starten, terwijl de richting van het omvangrijke vernieuwingsprogramma niet is bepaald. Daarnaast is de aanpak van de procesvernieuwing onvoldoende doordacht. Ten slotte hebben heeft het Adviescollege zorgen of gemaakte keuzes in de voorbereiding van de aanbesteding voor nieuwe beheerpartijen wel tijdig worden gevalideerd.

Het Adviescollege adviseert het volgende. Zorg dat er alsnog een stevige basis komt. Start alleen een procesvernieuwing als er aantoonbaar een business case voor is. Maak de financiƫle consequenties van de technische vernieuwing inzichtelijk, zodat er op gestuurd kan worden. En valideer ten slotte de voor de aanbesteding gemaakte keuzes.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies Opvolging Bedrijfsvoering Systeem.