Advies Digitaal Stelsel Omgevingswet

Samenvatting Advies

DSO-LV is het centrale deel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Een werkend en stabiel DSO-LV is een noodzakelijke voorwaarde voor de inwerkintreding van de Omgevingswet. Die inwerkingtreding is recentelijk door de minister uitgesteld. Het Adviescollege acht dit uitstel verstandig: de tijd tot 1 juli 2022 is te kort om de DSO-keten voor inwerkingtreding voldoende te implementeren. Het Adviescollege adviseert het uitstel te benutten om de risico’s verdergaand te mitigeren, door DSO-LV als onderdeel van de keten robuuster te maken en door de nieuwe datum voor de inwerkingtreding te baseren op een integrale kritiekepadplanning voor de keten als geheel.

Lees de reacties van de minister op het Advies Digitaal Stelsel Omgevingswet: