Advies Evaluatie Ontwikkelproces CoronaMelder App

Samenvatting advies

In 2020 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de CoronaMelder(app) ontwikkeld en in gebruik genomen. De CoronaMelder had als doel om door notificatie bij te dragen aan het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus en dat mogelijke besmettingen sneller kunnen worden opgemerkt of voorkomen.

Het evaluatie-oordeel van het Adviescollege ICT-toetsing over het ontwikkelproces van de CoronaMelder is overwegend positief. Het Adviescollege beveelt aan om de lessen van het ontwikkelproces van de CoronaMelder mee te nemen in de doorontwikkeling van de I-strategie Rijk.

Lees de reactie van de staatssecretaris op het advies Evaluatie Ontwikkelproces CoronaMelder App.