BIT-advies Rationalisatie Auto Motorrijtuigenbelasting (MRB)

Samenvatting BIT-advies

Het programma Rationalisatie Auto Motorrijtuigenbelasting (RA-MRB) vervangt de huidige systemen voor de Motorrijtuigenbelasting door nieuwbouw, waarbij ook de processen opnieuw worden ingericht. Het programmabudget is geraamd op 37,4 miljoen euro. Het Adviescollege concludeert in haar advies dat het programma opnieuw dreigt te stagneren en geeft daarvoor drie redenen:

  • Het programma moet te veel veranderingen tegelijk realiseren
  • De besturing van de vernieuwing is niet effectief
  • De aanpak van het programma schiet tekort.

Het Adviescollege adviseert de Belastingdienst daarom de vernieuwingsambitie aan te passen op de mogelijkheden, door:

  • De scope te beperken tot het uitfaseren van het systeem voor vrachtwagens (MOA)
  • Het vernieuwen van het systeem voor personenwagens (HSB) te herzien.

Daarnaast is het aan de Belastingdienst om ervoor te zorgen dat de kaders die aan programma’s worden meegegeven de veranderopgave beter ondersteunen.

Lees de bestuurlijke reactie op het BIT-advies Rationalisatie Auto Motorrijtuigenbelasting (MRB) volgt.