BIT-advies programma GLB23-27

Samenvatting BIT-advies

Het programma GLB23-27 verzorgt de invoering van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in twee fasen: voorbereiding ingang per 1 januari 2023 en verbetering van de uitvoering tot en met 2025. ICT heeft een beperkt aandeel in het budget t/m 2022 (7,2 van 22,5 miljoen euro), maar is belangrijk vanwege de eis van de EU toezicht vooral datagedreven uit te voeren.

Het Adviescollege ICT-toetsing verwacht dat het programma op korte termijn voldoende voortgang zal boeken met direct betrokken systemen. Toch is het niet zeker dat alle regelingen gedurende de gehele looptijd goed digitaal ondersteund kunnen worden op het geambieerde niveau om de volgende redenen. De regelingen zijn onvoldoende uitgewerkt voor datagedreven werken. De dataverzameling sluit niet aan bij datagedreven werken en het ICT-proces past niet bij de vele afhankelijkheden.

Het Adviescollege adviseert om de regelingen en ICT in hun samenhang simpeler te maken, door de volgende maatregelen te nemen. Werk als beleid en uitvoering eerder intensief samen aan de digitale uitvoerbaarheid van de regelingen.  Geef meer aandacht aan datamanagement. Zet vaart achter de verbetering van het ICT-voortbrengingsproces.

Lees de reactie van de minister van LNV op het BIT-advies GLB23-27