BIT-advies Moderniseren Examens

Samenvatting BIT-advies

Moderniseren Examens vernieuwt de processen en applicaties binnen het domein Examens bij DUO met als doelen het verminderen van de continuïteitrisico’s en het weer voldoen aan compliancy-eisen en contractuele rechtmatigheid. Het project is - na de laatste bijstelling – begroot op 40 miljoen euro.

Het Adviescollege ICT-toetsing onderkent het belang en de urgentie van dit vernieuwingsproject en ziet DUO hiermee een aantal van haar doelen halen. De belangrijkste conclusie van het Adviescollege is dat het projectsucces onder druk staat door onverwachte kosten en doorlooptijd. Het ontwikkelen van de onnodig fijnmazige oplossing kost veel tijd. Het ontwikkelproces kent inefficiënties en de kosten voor beheer en onderhoud worden onderschat.

Het Adviescollege adviseert om het project gericht bij te stellen. Identificeer hoe de oplossing eenvoudiger kan en optimaliseer het ontwikkelproces. Herijk daarnaast de verwachte beheer- en onderhoudskosten.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies Moderniseren Examens.