BIT-advies Vernieuwen Heffen Loonbelasting en Premies (HLP)

Samenvatting BIT-advies

Het programma vernieuwen Heffen Loonbelasting en Premies beoogt de continuïteit van de systemen en processen rond loonbelastingen en premies zeker te stellen en op termijn te verbeteren. Het programma is verdeeld in meerdere fasen. Twee fasen richten zich op het herbouwen op basis van nieuwe technologie. 

De belangrijkste conclusie van het Adviescollege ICT-toetsing is dat het programma niet in staat zal zijn tijdig zijn doelstellingen te verwezenlijken. Het Adviescollege baseert dit op drie observaties. Ten eerste is de sturing inadequaat.  Daarnaast is de programma-aanpak nog onvoldoende uitgewerkt. Ten slotte is de gekozen oplossing mogelijk niet passend.

Het Adviescollege adviseert daarom om focus te houden op het waarborgen van de continuïteit voor Loonheffingen door drie significante aanpassingen door te voeren door te zorgen dat het programma adequaat stuurt, door te kiezen voor een integrale aanpak en tenslotte de gekozen oplossingsrichting te heroverwegen.

Lees de bestuurlijke reactie op het BIT-advies Vernieuwen Heffen Loonbelasting en Premies (HLP).