BIT-advies WORKit

Samenvatting BIT-advies

Het Adviescollege ICT-toetsing heeft op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een onderzoek uitgevoerd naar het programma WORKit bij UWV.

Het programma WORKit vervangt de kernapplicaties voor arbeidsbemiddeling, re-integratie en arbeidsjuridische dienstverlening. Met deze vervanging wil UWV een wendbaar, veilig en stabiel ICT-landschap realiseren.

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat het onzeker is of de doelen van WORKit worden bereikt, om de volgende redenen:

  • De vervanging is niet gereed voor 2026. Het programma heeft onvoldoende grip op de vervangingsactiviteiten; dit komt onder meer door de versnipperde aansturing en door de inzet van beperkt beproefde componenten. Hierdoor gaat de vervanging langer duren dan nu is voorzien en zijn de kosten onvoorspelbaar.
  • De aanpak leidt niet per se tot een wendbaar en veilig ICT-landschap. De wendbaarheid valt tegen omdat met de vervanging van het landschap een nieuwe vorm van complexiteit wordt geïntroduceerd voor het doorvoeren van wijzigingen. Daarnaast maakt verouderd informatiebeveiligingsbeleid dat er nu al nieuwe informatiebeveiligings- en privacy-issues dreigen te ontstaan.

Om de haalbaarheid van de doelen te vergroten adviseert het college het volgende:

  • Zorg voor meer grip op de voortgang van de vervanging door de roadmap te onderbouwen met een planning en begroting, en door de programmamanager meer zeggenschap te geven. Draag onderdelen die gereed zijn over aan de lijn, zodat zij direct kunnen sturen op de baten voor de business.
  • Realiseer de voorwaarden voor een veilig ICT-landschap door de verantwoordelijkheid voor informatiebeveiligingsbeleid te formaliseren en duidelijkheid te creëren op de verwerking van informatiebeveiligings- en privacy eisen.
  • Reduceer waar mogelijk complexiteit, zowel in de oplossingsrichting als in de sturing, in de realisatiefase en bij de doorontwikkeling.

Lees de reactie van de minister op het BIT-advies voor het programma WORKit.